LTG-B

Akümülatör

Likit tutucuların görevi emiş hattındaki soğutucu akışkanın kompresöre gaz fazında ulaşmasını sağlamak ve bu esnada dip noktadaki orifis sayesinde gaz halindeki soğutucu akışkanın içine yağ katarak kompresöre iletir. Sisteme montajı yapıldığı esnada içerisine katalog değerlerine göre yağ konularak sistemde devreye alınmasına özen gösterilmelidir. Ürün üzerine opsiyonel olarak gözetleme camları ve seviye kontrol bağlantıları konulabilir.

>> Ürün standart olarak 33 bar olup, isteğe göre 46 bar olarak üretilebilir.

Ürün Katalog
3D İncele